Informacje redakcyjne


Niniejsza witryna internetowa przedstawia ofertę spółki:

Teqcycle Solutions GmbH
Baierbrunner Str. 31
D-81379 Monachium
Deutschland
Tel +49 - 89 - 790 86 98-10
E-Mail: info@teqcycle.com

Partnerzy Zarządzający: Sebastian Neubeck

Siedziba spółki: Monachium
Sąd Rejonowy w Monachium, HRB 202638
Numer identyfikacji podatkowej: DE 288 496 639

Osoba odpowiedzialna za wpisy redakcyjne: Sebastian Neubeck

Oferta internetowa spółki Teqcycle Solutions GmbH jest chroniona prawami autorskimi wraz ze wszystkimi jej częściami. Każde wykorzystanie tekstów, ich fragmentów, materiału zdjęciowego, statystyk itp. w zakresie wykraczającym poza dozwolony przepisami ustawy o prawie autorskim bez zgody spółki Teqcycle Solutions GmbH jest niedopuszczalne i karalne. Dotyczy to w szczególności powielania, tłumaczeń, mikrofilmowania, włączania w usługi online i oferty internetowe oraz wprowadzania do systemów elektronicznych i przetwarzania w tych systemach.

Spółka Teqcycle Solutions GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych danych i informacji ani nie udziela gwarancji z tego tytułu. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec spółki Teqcycle Solutions GmbH, odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowane błędnymi i (lub) niekompletnymi informacjami, są co do zasady wykluczone, o ile nie są rezultatem umyślnych lub wynikających z rażącego zaniedbania działań spółki Teqcycle Solutions GmbH.

Spółka Teqcycle Solutions GmbH zdecydowanie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia i usunięcia części stron lub całej oferty oraz do zaprzestania publikacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Jeżeli spółka Teqcycle Solutions GmbH przekierowuje bezpośrednio lub pośrednio na zewnętrzne strony internetowe lub umożliwia takie przekierowanie poprzez łącze, ponosi odpowiedzialność za ich zawartość jedynie w wypadku, gdy była o niej dokładnie poinformowana, a uniemożliwienie korzystania w przypadku zawartości niezgodnej z prawem było możliwe technicznie oraz uzasadnione.

Niniejszym spółka Teqcycle Solutions GmbH wyraźnie oświadcza, że w chwili umieszczania łączy strony internetowe, na które te łącza przekierowują, nie zawierały żadnych niezgodnych z prawem treści, które byłyby rozpoznawalne. Spółka Teqcycle Solutions GmbH nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą zawartość stron internetowych, do których przekierowują łącza, i dlatego dystansuje się zdecydowanie od wszelkich zmian treści, które zostały wprowadzone na tych stronach po zamieszczeniu łącza, o ile wskutek tych zmian zawierają one treści niezgodne z prawem. Dotyczy to także wpisów osób trzecich na forach dyskusyjnych założonych przez spółkę Teqcycle Solutions GmbH.

Spółka Teqcycle Solutions GmbH nie odpowiada za niezgodne z prawem, błędne i (lub) niekompletne treści i szkody spowodowane przez wykorzystanie informacji oferowanych na stronach internetowych, na które przekierowują łącza.