Informacje redakcyjne


Niniejsza witryna internetowa przedstawia ofertę spółki:

Teqcycle Solutions GmbH
Baierbrunner Str. 31
D-81379 Monachium
Deutschland
Tel +49 - 89 - 790 86 98-10
E-Mail: info@teqcycle.com

Partnerzy Zarządzający: Sebastian Neubeck

Siedziba spółki: Monachium
Sąd Rejonowy w Monachium, HRB 202638
Numer identyfikacji podatkowej: DE 288 496 639

Osoba odpowiedzialna za wpisy redakcyjne: Sebastian Neubeck

Treści przedstawione na stronie internetowej stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie. Każde wykorzystanie tekstów, ich fragmentów, materiałów zdjęciowego, statystyk itp. w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny przez prawo dozwolony użytek bez zgody spółki Teqcycle Solutions GmbH jest zabronione. Dotyczy to w szczególności powielania, tłumaczenia , mikrofilmowania, włączania w usługi online i oferty internetowe oraz wprowadzania do systemów elektronicznych i przetwarzania w tych systemach.

Teqcycle Solutions GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych danych i informacji, ani nie udziela gwarancji z tego tytułu. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec spółki Teqcycle Solutions GmbH, odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowane błędnymi i (lub) niekompletnymi informacjami, są wyłączone w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, chyba że szkody spowodowane są umyślnymi lub wynikającymi z rażącego zaniedbania działaniami Teqcycle Solutions GmbH.

Teqcycle Solutions GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia i usunięcia części stron lub całej oferty oraz do zaprzestania publikacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Jeżeli Teqcycle Solutions GmbH przekierowuje bezpośrednio lub pośrednio na zewnętrzne strony internetowe lub umożliwia takie przekierowanie poprzez łącze, ponosi odpowiedzialność za ich zawartość jedynie w wypadku, gdy była o niej dokładnie poinformowana, a uniemożliwienie korzystania w przypadku zawartości niezgodnej z prawem było możliwe technicznie oraz uzasadnione.

Niniejszym Teqcycle Solutions GmbH wyraźnie oświadcza, że w chwili umieszczania łączy, strony internetowe, na które te łącza przekierowują, nie zawierały żadnych niezgodnych z prawem treści, które byłyby rozpoznawalne. Teqcycle Solutions GmbH nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą zawartość stron internetowych, do których przekierowują łącza, i dlatego dystansuje się zdecydowanie od wszelkich zmian treści, które zostały wprowadzone na tych stronach po zamieszczeniu łącza, o ile wskutek tych zmian zawierają one treści niezgodne z prawem. Dotyczy to także wpisów osób trzecich na forach dyskusyjnych założonych przez spółkę Teqcycle Solutions GmbH.

Teqcycle Solutions GmbH nie odpowiada za niezgodne z prawem, błędne i (lub) niekompletne treści i szkody spowodowane przez wykorzystanie informacji oferowanych na stronach internetowych, na które przekierowują łącza.